2012 2013 tarihli facebook hesaplarıdır
Reklamı açık ve aktiftir
Marketplace a ilan verilebilir
Ana hesap olarak kullanılabilir
Arkadaşı olan hesaplardır
Toplu alırsanız indirim payı ciddi manada olacaktır

Fiyat: pm veya WhatsApp 0530 851 6815