-75 ila -80 gün sonra kayıt edilebilir hale gelmektedir