$resimismi = "default.png";
if(isset($_FILES["kullanici_resim"])){
$resimismi = files ile gelen resim;
}

Aynı şekil de kontroller etmeniz gerek dosya boyutu dosya uzantisi zaten dosya ismi var mı yok mu gibi gibi.