Genelde diyframdan gazdan olur tabi siz doktora gidin ama yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz.