Now go and optimize your website for humans.
Adamlar net olarak anlatmış inceden subliminal dokundurup. Son söz söylenmiş bile