İade sağlanmıştır , söz verildiği gibi bugün mesai sonu ödeme verilmiştir.
Konu hakkında açıklama yapmaya gerek bulmuyoruz.
İyi çalışmalar.