aracı kullanmadan kendiniz de halledebilirsiniz.
https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html