Sorun: Veri tabanı tablolarında farklı bir yapıda bulunan verileri, yeni bir tablo sistemine aktarmak.
Çözüm Mantığı: Veri tabanına bir "SELECT" sorgusu yapılarak mevcut yapıdaki veriler bir değişkene aktarılır. Bu değişkendeki değerler, yeni yapıya olması gerektiği yapıda "INSERT" sorgusu ile aktarılır.

Veri tabanı işlemlerini kolay halledebilmeniz için tavsiyem; ThingEngineer/PHP-MySQLi-Database-Class kütüphanesi, bir klasör oluşturup, bu dosyaları indirip, içine atın.

Tablo Varsayımı
- uyeler Tablosu
- id - kullaniciadi - sifre - firmaadi - firmano - firmayetkili - kayittarih - personelad - personelsoyad
Yeni Tablo Yapısı Varsayımı
- personel
- id - personelad - personelsoyad - kullaniciadi - sifre - kayittarih

-firmalar
- id - firmaadi - firmano - firmayetkili - kayittarih
1.Adım: Dosya Oluşturmak
Bir ana klasör (ana dizin) oluşturduk örn: veriaktarim, içerisine db adında bir klasör daha oluşturup thingengineer'ın kütüphane dosyalarını indirip attık. Ana dizinimizde (veriaktarim) index.php dosyası oluşturuyoruz.

2.Adım: Kütüphane Dosyalarını Sayfaya Ekleyin
<?php require_once 'db/MysqliDb.php';
3.Adım: İki Adet Veri Tabanı Bağlantısı Oluşturun
Bu veri tabanı bağlantılarından birincisi mevcuttaki verilerin alınacağı veri tabanı, diğeri ise yeni tablo yapısının oluşturulduğu, boş, örnek bir veri tabanının bağlantısı olacaktır.
$currentDB = new MysqliDb ('localhost', 'DBKullaniciAdi', 'Sifre', 'DBAdi');
$newDB = new MysqliDb ('localhost', 'DBKullaniciAdi', 'Sifre', 'DBAdi');
4.Adım: Güncellenecek Tablolardaki Verileri Çekin ve Yeni Tablolara INSERT Edin
Örnek için tek tablo ile işlem yaptım. Birden fazla tablo varsa hepsini aynı mantıkla tek dosyada halledebilir ya da teker teker kontrollü bir işlem yapabilirsiniz. Tablodaki veri sayıları yüksekse tavsiyem teker teker yapmanız olur.

$personelData = $currentDB->get('uyeler', null, 'id, personelad, personelsoyad, kullaniciadi, sifre, kayittarih');
$firmaData = $currentDB->get('uyeler', null, 'id, firmaadi, firmano, firmayetkili, kayittarih');

$personelResult = $newDB->insertMulti('personel', $personelData);
$firmaResult = $newDB->insertMulti('firmalar', $firmaData);

echo 'Personel Tablosuna Başarıyla Eklenen IDler:', print_r($personelResult).PHP_EOL;
echo 'Firma Tablosuna Başarıyla Eklenen IDler:', print_r($firmaResult);
index.php Son Hali
<?php require_once 'db/MysqliDb.php';
$currentDB = new MysqliDb ('localhost', 'DBKullaniciAdi', 'Sifre', 'DBAdi');
$newDB = new MysqliDb ('localhost', 'DBKullaniciAdi', 'Sifre', 'DBAdi');
$currentDB->autoReconnect = true;
$newDB->autoReconnect = true;
$personelData = $currentDB->get('uyeler', null, 'id, personelad, personelsoyad, kullaniciadi, sifre, kayittarih');
$firmaData = $currentDB->get('uyeler', null, 'id, firmaadi, firmano, firmayetkili, kayittarih');
$personelResult = $newDB->insertMulti('personel', $personelData);
$firmaResult = $newDB->insertMulti('firmalar', $firmaData);

Mümkünse CLI'dan çalıştırın, değilse HTTP isteği ile çalıştırın. Her iki durumda da sunucudaki execution time değerini -1 (sınırsız) yapmak ve memory_limit yükseltmek, yüksek verilerde uygulamanız gereken adımlardandır.