Kirala senin olsun çözümleri de tercih edilebilir.