https://tr.wordpress.org/plugins/loco-translate/ şu eklenti ile Temanın türkçe dilini ekleyip arayıp değiştirin.