@deLi; hocam size ücreti mukabilinde yardımcı olur