ihlalin ağırlığına göre değişir, öyle bu 1 bu 2 diye bir şey yok