Sunucuyla veri - alışverişi yapabilecek uygulama yaptırmak istiyorum.
İletişim PM.