AŞağıdaki komutu giriniz
sudo crontab -e ile açın
Aşağıdaki satırı girin
0 5 * * * root /sbin/shutdown -r now
ya da
0 5 * * * root /sbin/shutdown -r now >/dev/null 2>&1