farklı tarayıcıdan çerez temizleyerek giriş-çıkış yapabilirsiniz.