Adsense den ban yediğinde your account has disabled diye bir mesaj ile karşılaşırsın