APİ ile takip ettiriyor bence.

Gidip bunu deneyin sonucu da buraya yazın, bu kıyağımı da unutmayın