sed -i 's/^root$/#root/' /etc/vsftpd/ftpusers
sed -i 's/^root$/#root/' /etc/vsftpd/user_list
setsebool allow_ftpd_full_access=on ftp_home_dir=on
/etc/init.d/iptables restart

Bunların ftp kurulumunda ne işe yaradığını açıklayabilecek var mı ?

Centos'a ftp kurulumunda sadece

1) yum install vsftpd
2) /etc/vsftp/vstpd.conf 1 ayarı NO yaptım
3) /etc/init.d/vsftpd start
4) chkconfig vsftpd on

Yaptım ve işlemi sonlandırdım.