Bir sayfada toplam 6 reklam birimi yayınlayabilirsiniz. Bunların 3´ü metin/resim reklam, 3´ü bağlantı birimi olmak zorunda.

Yani 4 metin/resim, 2 bağlantı birimi olmaz. Bu 2 şık arasından her birini max. 3 kere kullanmak üzere toplamda 6´yı görebilirsiniz.