Emek veriyorsun kazanıyorsun eğer illegal yollardan kazanmıyor isen neden olmasın