Hocam formdan gelen id değerini alıp sql cümlesinde karşılaştırmanız gerekli yani

id=Request.Querystring("id")
Set guncelle = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
guncellesql = "select * from upload where id="&id&""
bu satırı bu şekilde değiştirmeniz lazım ki istediğiniz kayıtı güncelleyesiniz