Gmail'in açıkken arama yaparsan üstte çıkar. Free Google For Monitor'ü kullan onda arat.