domainin seo açısından hiçbir + veya - yönü yoktur. Domainin sadece markalaşmada faydalı olabilir.