Eski temanın metalarında refresh vardı da onu kaldırdıysanız olur!
<meta http-equiv=Refresh content='180'> gibi

grafiğe göre aynı tarihten itibaren ortalama sayfa gösterim sayısı da düşmüş.