Güncelleme yüzünden sanırım. Hitlerde de oynama oldu çünkü