Using keywords in outbound links is a good idea. Figure 4-6 shows the part of the final
HTML report that is pertinent to keywords found in outbound links. In this example,
we see the top results from Google.

Bunu az çok çevirirseniz güzel birşey olduğunu anlayabilirsiniz!
Translate çeviri :
Giden bağlantıları anahtar kelimeler kullanarak iyi bir fikirdir. Şekil 4-6 gösteriyor bölüm final
anahtar kelimeler giden bağlantıları bulunan ilgili HTML raporu. Bu örnekte,
Google dan üst sonuçlarını görmek.