seo açısından bir sorun teşkil etmez kaldırılabilir