bilindik şeyler fakat kullanırken bilinçlli olmak lazım