saatlik olsa yine iyi 10 dakiakda bir değişyor sıralama