bağlantı ünitesi'ni katagori üzerine güzel renklerle ayarlamak bence daha faydali olur bence