banlanmış. seo ve içerik çalışması yapılmalı ve ardından tekrar değerlendirme isteği gönderilmeli.