Set WScript = Server.CreateObject("WScript.Shell") 
WScript.Run "C:\ffmpeg\ffmpeg.exe -i " & giris &" -y -ab 56 -ar 22050 -b 500 -r 15 -s 320*240 " & cikis & "flv", 1, True
Hiç bir bileşene ihtiyaç duymaz, sadece ffmpeg klasörüne ve cmd.exe'ye çalıştırma izni vermeniz yeterlidir. FFmpeg argümanlarını (parametrelerini) arkadaşın verdikleri ile de değiştirebilirsiniz. Dilerseniz cmd.exe'den cevap da alabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

<%
Set WScript = Server.CreateObject("WScript.Shell") 
Set oExec = WScript.Exec("C:\ffmpeg\ffmpeg.exe -i " & giris &" -y -ab 56 -ar 22050 -b 500 -r 15 -s 320*240 " & cikis & "flv") 
Do While Not oExec.StdOut.AtEndOfStream 
  Buf = oExec.StdOut.Read(1)
  If Buf = Chr(13) Then Buf = "<br />" & Buf
Loop
 
Response.Write Buf
%>