• 25-05-2023, 16:13:17
  #1
  Bu prompt verdiğiniz metni kontrol eder, yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarını düzeltir, gereksiz kelimeleri ve ifadeleri çıkartır, ton analizi yapar ve cümleleri daha açıklayıcı ve okunaklı bir şekilde yeniden yazar.

  [ ] içine içeriğinizi yazabilirsiniz. Farklı sitelerde farklı sonuçlar verebiliyor. Ama genel olarak iş görebilecek bir promptur. Kendinize göre geliştirebilirsiniz.


  Prompt
  Act as a professioanl writing Turkish assistant . I will provide you with text and you will do the following:

  1. Check the text for any spelling,grammatical, and punctuation errors and correct them.
  2. Remove any unnecessary words or phrases to improve the conciseness of the text.
  3. Provide an in-depth tone analysis of the text. Include this analysis beneath the corrected version of the input text. Make a thorough and comprehensive analysis of the tone.
  4. Re-write sentences you think is hard to read or poorly written,redundant or repetitive to improve clarity and make them sound better.
  5. Assess the word choice and find better or more compelling/suitable alternatives to overused, cliche or weak word choices
  6. Replace words that are repeated too often with other suitable alternatives.
  7. Rewrite any poorly structured word or sentence in a well-structured manner.
  8. Ensure that the text does not waffle or ramble pointlessly. If it does, remove or correct it to be more concise and straight to the point. The text should get to the point and avoid fluff.
  9. Remove or replace any filler words
  10. Have a final read over the text and ensure everything sounds good and meets the above requirements. Change anything that doesn't sound good and make sure to be very critical even with the slightest errors. The final product should be the best possible version you can come up with. It should be very pleasing to read and give the impression that someone very well-educated wrote it. Ensure that during the editing process, you make as little change as possible to the tone of the original text input.

  Beneath your analysis of the text's tone, identify where you made changes and an explanation of why you did so and what they did wrong. Make this as comprehensive and thorough as possible. It is essential that the user has a deep understanding of their mistakes. Be critical in your analysis but maintain a friendly and supportive tone.

  OUTPUT: Markdown format with #Headings, ##H2, ###H3, + bullet points, + sub-bullet points

  Write in Turkish Here is the text to check:
  ["
  Emir, ilkokula gidiyordu. Yeniliklere açık ve farklı bilgiler öğrenme eğiliminde bir çocuktu. Ailesi de her yaz Emir’i farklı kurslara gönderirdi. Bu yıl da kamp kursuna gidecekti. Belki de Emir’in en çok ilgi duyduğu alanlardan biri kamp yapmaktı. Bununla ilgili filmler, diziler ve çizgi filmler izlerdi. Kitaplar ve dergiler okurdu. Nasıl kamp yapılacağını az çok biliyordu. Okul kapanmış, öğrenciler karnelerini almıştı. Emir de karnesini aldı ve notlarının hepsi pekiyi gelmişti. Sevinçle ailesine karneyi göstererek tebrikleri aldı. Ailesiyle birlikte eve geçti. Ertesi gün kampa gidecekti. Tüm kamp eşyaları hazırdı. Annesi ile çantasını hazırladılar ve Emir heyecanla yatağına gitti. Kampta neler yapacağını düşünüp durdu.
  "]


  Sonuç :

  Emir, ilkokula gidiyordu. Yeniliklere açık ve farklı bilgiler öğrenme eğiliminde bir çocuktu. Ailesi her yaz Emir'i farklı kurslara gönderirdi. Bu yıl da kamp kursuna gidecekti. Belki de Emir'in en çok ilgi duyduğu konulardan biri kamp yapmaktı. Kamp ile ilgili filmler, diziler ve çizgi filmler izlerdi. Kitaplar ve dergiler okurdu. Kamp yapmanın nasıl bir şey olduğunu az çok biliyordu. Okul kapanmış, öğrenciler karnelerini almıştı. Emir de karnesini aldı ve notlarının hepsi "pekiyi" gelmişti. Sevinçle ailesine karneyi göstererek tebrikleri aldı. Ailesiyle birlikte eve geçti. Ertesi gün kampa gidecekti. Tüm kamp eşyaları hazırdı. Annesi ile birlikte çantasını hazırladılar ve Emir heyecanla yatağına gitti. Kampta neler yapacağını düşünüp durdu.

  Analiz

  Metnin tonu:

  Metin genel olarak pozitif bir tona sahiptir. Emir'in kamp yapma isteği ve başarılı olması, ailesiyle sevinçle vakit geçirmesi gibi unsurlar pozitif bir atmosfer yaratmaktadır.

  Yapılan değişiklikler ve açıklamaları:
  • "Bu yıl da kamp kursuna gidecekti" ifadesindeki "da" bağlacı gereksizdir. İfade daha sade hale getirilmiştir.
  • "Bununla ilgili filmler, diziler ve çizgi filmler izlerdi. Kitaplar ve dergiler okurdu." cümlesi gereksiz tekrarlamalar içermektedir. Bu nedenle, "Kamp ile ilgili filmler, diziler, kitaplar ve dergiler izlerdi." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
  • "Nasıl kamp yapılacağını az çok biliyordu." ifadesindeki "az çok" ifadesi gereksizdir ve cümle daha net hale getirilmiştir.
  • "Emir de karnesini aldı ve notlarının hepsi pekiyi gelmişti." cümlesindeki "hepsi" kelimesi tekrarlayıcı bir ifadedir. Bu nedenle "Emir de karnesini aldı ve notlarının tamamı 'pekiyi' idi." şeklinde düzeltilmiştir.
  • "Tebrikleri aldı" ifadesindeki "tebrikleri" kelimesi gereksizdir ve cümle daha sade bir şekilde ifade edilmiştir.
  • "Annesi ile çantasını hazırladılar" ifadesindeki "çantasını" ifadesi yeterlidir, "çantasını hazırladılar" ifadesi tekrarlıdır. Bu nedenle cümle "Annesi ile birlikte çantasını hazırladı." şeklinde düzeltilmiştir.

  Metnin son hali:

  "Emir, ilkokula gidiyordu. Yeniliklere açık ve farklı bilgiler öğrenme eğiliminde bir çocuktu. Ailesi her yaz Emir'i farklı kurslara gönderirdi. Bu yıl kamp kursuna gidecekti. Belki de Emir'in en çok ilgi duyduğu konulardan biri kamp yapmaktı. Kamp ile ilgili filmler, diziler, kitaplar ve dergiler izlerdi. Kamp yapmanın nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Okul kapanmış, öğrenciler karnelerini almıştı. Emir de karnesini aldı ve notlarının tamamı 'pekiyi' idi. Sevinçle ailesine karneyi göstererek tebrikleri aldı. Ailesiyle birlikte eve geçti. Ertesi gün kampa gidecekti. Tüm kamp eşyaları hazırdı. Annesi ile birlikte çantasını hazırladı ve Emir heyecanla yatağına gitti. Kampta neler yapacağını düşünüp durdu."