Herşeyi https://casl.js.org/v5/en/package/casl-vue sayfasında anlatıldığı gibi yaptım. Vue3/Composition API kullanıyorum. Dinamik yetki tanımlaması yaptığım için yetkileri JSON olarak göndermekteyim. "TypeError: this.relevantRuleFor is undefined" hatası almaktayım.
Örnek kod:
// Tanımlama:
import { abilitiesPlugin } from '@casl/vue'
import ability from './services/ability'
myApp .use(abilitiesPlugin, ability, {
useGlobalProperties: true
  })
// services/ability.js
import { Ability } from '@casl/ability'
export default new Ability([
{
action: 'read',
subject: 'all',
inverted: true
}
])
// Component içerisinde kontrolü yapma şeklim: v-if="can('crate','Herhangibirstring')"
Composition API kullandığım ilgili component içerisinde bu kodlar ekli:
 import { useAbility } from '@casl/vue'
// Setup() içerisine
const { can } = useAbility()
return {
//diğer değerler
can
}