memberlist.php yi altta ekte verdim direk memberlist.php deki kod değişimleri yerine direk ftp nize atarak da yapabilirsiniz.
Demo: http://yalanciyarim.org/forum/memberlist.php
Hem deneyebilir hemde nasıl olduğunu görebilirsiniz.

memberlist.php yi aç

bul if($mybb->input['usersearch'])
{
  $query = $db->simple_select(TABLE_PREFIX."users", "COUNT(*) AS users", "username LIKE '%".$db->escape_string($mybb->input['usersearch'])."%'");
  $linkaddon = "&usersearch=".$mybb->input['usersearch'];
}
else
{
  $query = $db->simple_select(TABLE_PREFIX."users", "COUNT(*) AS users");
  $linkaddon = '';
}
Altına Ekle
if($mybb->input['action'] == "short")
{
  if($mybb->input['how'] == "#")
    {
      $condition = "u.username NOT REGEXP(\"^[a-zA-Z]\")";
    }
    else
    {
      $condition = "u.username LIKE '".$db->escape_string($mybb->input['how'])."%'";
    }

  $query = $db->simple_select(TABLE_PREFIX."users u", "COUNT(*) AS users", $condition);
  $linkaddon = "&action=short&how=".$mybb->input['how'];
}

Bul:
$member = '';

Üstüne Ekle if($mybb->input['action'] == "short")
  {

    if($mybb->input['how'] == "#")
    {
      $condition = "u.username NOT REGEXP(\"^[a-zA-Z]\")";
    }
    else
    {
      $condition = "u.username LIKE '".$db->escape_string($mybb->input['how'])."%'";
    }
    $query = $db->query("
      SELECT u.*, f.*
      FROM ".TABLE_PREFIX."users u
      LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."userfields f ON (f.ufid=u.uid)
      WHERE ".$condition."
      ORDER BY u.username ASC
      LIMIT $start, ".$mybb->settings['membersperpage']
    );
  }
Admin Kp/kalıplar/tema (genişlet)/üye listesi kalıplar/memberlist
Tamamını Alttaki Kod İle Değiştirin

 <html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->member_list}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
{$header}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="6"><strong>{$lang->member_list}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->username}</strong></span></td>
<td class="tcat" align="center"><span class="smalltext"><strong>{$lang->email}</strong></span></td>
<td class="tcat" align="center"><span class="smalltext"><strong>{$lang->website}</strong></span></td>
<td class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->location}</strong></span></td>
<td class="tcat" align="center"><span class="smalltext"><strong>{$lang->joined}</strong></span></td>
<td class="tcat"><span class="smalltext"><strong>{$lang->posts}</strong></span></td>
</tr>
{$member}
<tr>
<td align="left" colspan="6" class="tfoot">
<span class="smalltext">
<form action="memberlist.php" method="post">
<input type="hidden" name="page" value="{$page}" />
{$lang->sort_by} <select name="by">
<option value="regdate"{$regdatesel}>{$lang->sort_regdate}</option>
<option value="username"{$usernamesel}>{$lang->sort_username}</option>
<option value="postnum"{$postnumsel}>{$lang->sort_posts}</option>
</select> {$lang->sort_in} <select name="order">
<option value="ASC"{$ascsel}>{$lang->sort_asc}</option>
<option value="DESC"{$descsel}>{$lang->sort_desc}</option>
</select> {$lang->order} {$lang->search_for} <input type="text" class="textbox" name="usersearch" value="{$usersearch}" size="20" /> {$gobutton}
</span>
</td>
</tr>
<tr><td align="left" colspan="6" class="tfoot"><span class="smalltext">Sort On : [ <a href="memberlist.php?action=short&how=%23"> # </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=a">A </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=b">B </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=c"> C </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=d"> D</a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=e"> E </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=f"> F </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=g"> G </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=h"> H </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=i"> I </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=j"> J </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=k"> K </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=l"> L </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=m">M </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=n">N </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=o">O </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=p">P</a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=q">Q </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=r">R </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=s">S </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=t">T </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=u">U </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=v">V </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=w">W </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=x">X </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=y">Y </a> ] [ <a href="memberlist.php?action=short&how=z">Z </a> ] </span></td></tr></form>
</table>
<table align="center" width="100%"><tr>
<td><span class="smalltext">[<a href="showteam.php">{$lang->forumteam}</a>]</span></td>
<td align="right">{$multipage}</td>
</tr></table>
{$footer}
</body>
</html>