Menüme Katalog ekledim kodlar ile açılır menü yapmak istiyorum.Açılır menü oldu ama soldan başlatıyor.
Çözüldü