HAVELSAN KOVAN kamu kurumları, askeri kurumlar ve özel sektör için geliştirilen kurum içi iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak sağlandığı Yeni Nesil İş Yönetim Sistemidir.


Değişen ihtiyaç ve tehditler karşısında HAVELSAN KOVAN, Kurumsal Kaynak Yönetimi (İnsan Kaynakları, Finans ve Lojistik) özelliklerini sağlamakla birlikte;
 • Mevzuat uyumlu,
 • Süreç odaklı,
 • Bulut tabanlı,
 • Platform bağımsız,
 • Standart entegrasyon sunan,
 • Akıllı teknolojilerle geliştirilen,
 • Siber hazır ve güvenli
Görev Kritik, Bütünleşik, Bilişim Platformudur.


HAVELSAN KOVAN Ürün Ailesinde;
 • Lojistik alanında; satınalma, stok, hak ediş, depo, ulaştırma, satış, bakım, üretim, kalite yönetimi ve lojistik planlama,
 • İnsan Kaynakları alanında; özlük, organizasyon, bordro ve ücret, eğitim, kariyer, zaman ve performans yönetimi ile işe alım süreçleri,
 • Finans alanında; mali muhasebe, yönetim muhasebesi, sabit kıymetler, bütçe yönetimi, seyahat yönetimi, nakit yönetimi, proje yönetimi,
 • Dikey Çözümler olarak da; görev ve süreç yönetimi, yatırım yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, hukuk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamalar sunulmaktadır.


Detay: https://www.havelsan.com.tr/sektorle...havelsan-kovan