Epizot (=episot): Bölüm, sezon, dilim.
Nihai kökeni Yunancadır. Dilimize Fransızcadan girmiş olan bu sözcük daha çok tiyatro terimi olarak anılır.