15 eylüle kadar indirimli sosyal medya hizmeti paketlerimi inceleyin ( Sosyal Medya Uzmanı ) - R10.net