WT.Social da yapılan paylaşım Google da kısa sürede öne çıkıyor. En iyi web siteleri şeklinde bir subwiki açtım. Şayet sayımız fazla olursa web sitelerimizin linklerini paylaşabiliriz. İlgili link; https://wt.social/wt/en-iyi-web-siteleri