inode limiti ( her bilgisayar varmış Meger ) - R10.net