Nginx Rewrite Sorunu - R10.net
15
Bildirimler TÜMÜNÜ OKUNDU SAY
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..
Giriş Yap Kayıt Ol
 • 19-06-2019, 17:50:51
  #1
  Merhabalar.

  NGINX sunucuda aşağıdaki rewrite kurallarını uygulamaki istiyorum :

  rewrite ^/u/(.*)/$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/(.*)/page/?(.*)$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/(.*)/followers$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/(.*)/comments$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/(.*)/watchs$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/(.*)/watch$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/(.*)/series$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/(.*)/notifications$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/(.*)/settings$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/(.*)/lp$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  http://sitename.com/u/admin/ bu adrese gittiğimde http://sitename.com/?author_name=admin bu sayfaya yönlendiriliyor.

  Oysa adres çubuğunda ilk yazdığım adresin (http://sitename.com/u/admin/) görünmesini ve arkaplanda ikinci yazdığım adresin (http://sitename.com/index?author_name=admin) işlenmesini istiyorum.


  Denediğim diğer yollar :

  1) Aşağıdaki kodu uyguladığımda yukarıdakiyle aynı sonucu veriyor.

  location /u {
  rewrite ^/u/(.*)/$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/(.*)/page/?(.*)$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/(.*)/followers$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/(.*)/comments$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/(.*)/watchs$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/(.*)/watch$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/(.*)/series$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/(.*)/notifications$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/(.*)/settings$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/(.*)/lp$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  }
  2) Aşağıdaki kodu uyguladığımda http://sitename.com/u/admin/watchs adresi http://sitename.com/?author_name=admin/watchs adresine yönlendiriliyor ve 404 bulunamadı sayfası çıkıyor tabi.

  location /u {
  rewrite ^/u/(.*)/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/(.*)/page/(.*)/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/(.*)/followers/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/(.*)/comments/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/(.*)/watchs/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/(.*)/watch/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/(.*)/series/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/(.*)/notifications/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/(.*)/settings/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/(.*)/lp/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  }
  3) Aşağıdaki kodu uyguladığımda 1.kodla aynı sonucu veriyor.

  location /u {
  rewrite ^/u/([w-]+)/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/([w-]+)/page/([w-]+)/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/([w-]+)/followers/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/([w-]+)/comments/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watchs/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watch/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/([w-]+)/series/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/([w-]+)/notifications/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/([w-]+)/settings/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/([w-]+)/lp/?$ http://sitename.com/index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  }
  4) Aşağıdaki kodu uyguladığımda adres çubuğu istediğim gibi kalıyor ama 404 sayfa bulunamadı hatası veriyor.

  location /u {
  rewrite ^/u/([w-]+)/?$ /index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/([w-]+)/page/([w-]+)/?$ /index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/([w-]+)/followers/?$ /index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/([w-]+)/comments/?$ /index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watchs/?$ /index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watch/?$ /index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/([w-]+)/series/?$ /index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/([w-]+)/notifications/?$ /index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/([w-]+)/settings/?$ /index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/([w-]+)/lp/?$ /index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  }
  5) Aşağıdaki kodu uyguladığımda 4.kodla aynı sonucu veriyor.


  location /u {
  rewrite ^/u/([w-]+)/page/([0-9]+)/?$ /index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/([w-]+)/?$ /index.php?author_name=$1;
  rewrite ^/u/([w-]+)/followers/?$ /index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/([w-]+)/comments/?$ /index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watchs/?$ /index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watch/?$ /index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/([w-]+)/series/?$ /index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/([w-]+)/notifications/?$ /index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/([w-]+)/settings/?$ /index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/([w-]+)/lp/?$ /index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  }
  Nginx ayar dosyası aşağıdaki gibi :

  server {
  server_name www.sitename.com;
  rewrite ^(.*) http://sitename.com$1 permanent;
  listen 8080;
  }
  server {
  listen 8080;
  access_log off;
  # access_log /home/sitename.com/logs/access_log;
  error_log on;
  # error_log /home/sitename.com/logs/error.log;
  #add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
  add_header X-Content-Type-Options nosniff;
  add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
  root /home/sitename.com/public_html;
  include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
  # include /etc/nginx/conf/cors.conf;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name sitename.com;
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  #modsecurity on;
  #modsecurity_rules_file /etc/nginx/modsec/main.conf;
  
  
  
  
  
  location /u {
  rewrite ^/u/([w-]+)/page/([w-]+)/?$ /index.php?author_name=$1&paged=$2;
  rewrite ^/u/([w-]+)/followers/?$ /index.php?author_name=$1&type=followers;
  rewrite ^/u/([w-]+)/comments/?$ /index.php?author_name=$1&type=comments;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watchs/?$ /index.php?author_name=$1&type=watchs;
  rewrite ^/u/([w-]+)/watch/?$ /index.php?author_name=$1&type=watch;
  rewrite ^/u/([w-]+)/series/?$ /index.php?author_name=$1&type=series;
  rewrite ^/u/([w-]+)/notifications/?$ /index.php?author_name=$1&type=notifications;
  rewrite ^/u/([w-]+)/settings/?$ /index.php?author_name=$1&type=settings;
  rewrite ^/u/([w-]+)/lp/?$ /index.php?author_name=$1&type=lost_password;
  rewrite ^/u/([w-]+)/?$ /index.php?author_name=$1;
  }
  
  
  
  
  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  internal;
  }
  
  location ~ .php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 250;
  fastcgi_send_timeout 250;
  fastcgi_read_timeout 250;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/sitename.com/public_html$fastcgi_script_name;
  }
  
  include /etc/nginx/conf/drop.conf;
  
    }
  ...