Kaynak kod teslim sözleşmesi ve IT danışmanlığı sözleşmesi - R10.net
 • 13-08-2019, 22:32:31
  #1
  Merhabalar,

  Geçen gün bir konu açmıştım, yazılım teslim ederken nasıl bir sözleşme imzalanmalıdır diye. Çözüm bulamayınca bir tane hazırladım. İsteyen olursa aşağıda paylaşıyorum Kendinize göre düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz. Buna, sözleşme aykırılığı ile alakalı bir cezai yaptırım bedeli vs belirleyebilirsiniz.

  Hayırlı kazançlar.

  Yazılım Kaynak Kod Teslim Sözleşmesi
  1. TARAFLAR
  İş bu sözleşme, XXX (TCKİMLİK) (ADRES) adresinde yürüten ile YYY (TCKİMLİK) (ADRES) adresinde yürüten arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

  2. KONU
  2.1. Yazılım: ZZZ websitesi için PHP tabanlı yazılmış web sayfası, kaynak kodları ve veritabanı

  3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
  3.1. İş bu sözleşme ___ /___ / 20___ tarihinden itibaren başlar ve ___ /___ / 20___ sona erer.

  4. SÖZLEŞMENİN TANIMI
  XXX’in YYY’e teslim etmiş olduğu
  • Yazılım kaynak kodlarının,
  • 3. taraf entegrasyon dokümanlarının,
  • 3. taraf kullanıcı adı / şifre gibi erişim bilgilerinin
  • Edinilmiş data/veri ve bilgilerin
  • MySQL veritabanının (.sql dosya bazlı),
  • Tasarımlarla alakalı gelmiş olan tüm dosyaların
  teslimini kapsar.

  5. XXX’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI
  5.1. YYY’i yazılım ve süreçler hakkında bilgilendirir.
  5.2. XXX iş bu sözleşme imzalanma tarihinden itibaren meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı YYY’in maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. YYY oluşabilecek herhangi bir aksaklık, problem veya arıza için hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz.

  6. YYY’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  6.1. YYY sözleşmede belirtilen web sayfasını 3. bir alıcıya kullanım hakkını veya haklarını satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz. İlgili yazılım AAAA’e ait olduğunu kabul eder. Bu yazılımdan ve veri tabanında hiçbir şekilde gelir elde edemeyeceğini kabul / beyan ve taahhüt eder.
  6.2. YYY, iş bu sözleşme tarihinden itibaren XXX’ten hiçbir hak talep edemeyeceğini ve XXX’e hiçbir sorumluluğun yüklenmeyeceğini kabul / beyan ve taahhüt eder.
  6.3. YYY ödemenin tamamlanmasının ardından tüm verilere erişebilecektir.

  7. TESLİM EDİLEN BİLGİ VE VERİLER
  • PHP yazılım kaynak kodları (.zip dosyası olarak)
  • MySQL veritabanı (.sql dosyası olarak)
  • Data/veri ve/veya bilgiler
  • Entegrasyon Dokümantasyonları
  • Sözleşme dosyaları
  • Çalışma süresince alınan yedek dosyaları
  • Centos7 Sunucu bilgileri
  • Digitalocean yetkilendirme ve kullanıcı erişim bilgileri
  • Web sayfası Root/süperuser (tam yetkili) kullanıcı bilgileri
  • cPanel, WHM erişim bilgileri
  • Webmin erişim bilgileri

  8. GİZLİLİK
  8.1. XXX, YYY hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da YYY’ye ait işyerine, YYY kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve korumak ile mükellef olacaktır.

  9. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ
  9.1. YYY ilgili yazılım ve veritabanını herhangi bir 3.tarafla; paylaşması, kullanması, kullandırması ve temel yapıyı alması gibi durumların tespit edilmesi durumunda gerçekleşir.
  9.2. İş bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmelerle değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

  10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Adliye Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  İşbu 10 maddelik sözleşme ___ /___ / 20___ tarihinde taraflarca okunmuş, iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

  XXXYYY
 • 13-08-2019, 22:36:54
  #3
  Ellerinize sağlık.

  UYAP Editör yardımıyla Mobil imza da atılırsa tam manasıyla resmilik kazanmış olur.
  .COM Kayıt 20 ₺ - Tüm Uzantılar Yenileme Sadece 20 ₺
 • 13-08-2019, 22:45:42
  #4
  Teşekkürler, işe yarayacaktır.
  Not: iş bu değil, işbu olmalı.
  Ekşi Sözlük Profesyonel Tanıtım Hizmetleri
  >>> http://bit.ly/eksitanitim
 • 13-08-2019, 22:50:56
  #5
  Teşekkürler
  Beyoğlunda gezersin, gözlerini süzersin.
 • 13-08-2019, 22:53:13
  #6
  tesekurler
  Amazon Aws Account Manager.
  Aws Hesap Satiş.
  Pm onayi almadan islem yapmayiniz.
 • 13-08-2019, 23:06:51
  #7
  Oldukça yararlı bir paylaşım olmuş. 1-2 ay içinde bende arayış içine girecektim. Bir de sorum olacak. Mesela 1 yıl teknik destek gibi anlaşma yaptığımızda bunu sözleşmeye nasıl yazabiliriz?
  İmza 2 satır ve 2 linkten fazla içeremez.
 • 13-08-2019, 23:13:34
  #8
  A1K9 adlı üyeden alıntı
  Oldukça yararlı bir paylaşım olmuş. 1-2 ay içinde bende arayış içine girecektim. Bir de sorum olacak. Mesela 1 yıl teknik destek gibi anlaşma yaptığımızda bunu sözleşmeye nasıl yazabiliriz?
  Selam, bu sadece yazılım teslim sözleşmesi ile alakalıydı. Daha önce Türkiye'nin ilk 4ünde yer alan bir dernekle aşağıdaki gibi bir sözleşme kullanmıştık. İşinize yararsa buyrun. Tabi yine kendinize göre düzenlemeniz gereken maddeler var.

  IT DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ
  1. TARAFLAR

  İşbu sözleşme, ÜSTLENİCİ ÜNVAN (ADRES adresinde yürüten (Bundan sonra FSKGRUP olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ ÜNVAN (ADRES) adresinde yürüten (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
  2. Konu

  2.1. IT Bakım: OEM Cihazların bakımı, Sunucu yönetimi,Sharepoint bakım-güncelleme,CRM bakım-güncelleme,Muhasebe yazılımı ve bakım hizmeti, FIREWALL yönetimi-güncellemesi

  3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

  3.1. İş bu sözleşme 01 /10 / 2016 tarihinden itibaren servis ve bakım hizmeti başlar ve 31 /03 / 2018 tarihinde sona erer.
  3.2. TARAFLAR’dan herhangi birinin sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 8’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) sözleşme süresi var olan süre kadar uzatılacak veya yenilenecektir.

  4. HİZMETİN TANIMI
  FSKGRUP’un MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, IT Bakım kapsamında, bilgi işlem sistemleri, güncellemesini, ve arıza giderilmesi işlemlerini MÜŞTERİ’ye sunacaktır.
  5. FSKGRUP’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI

  5.1. FSKGRUP, MÜŞTERİ’nin talep ettiği ek yazılımı veya yazılımları ayrıca projelendirip ilgili havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin yazılımını / yazılımlarını projelendirip, tamamlar ve kullanıma açar bunun sonrasında MÜŞTERİ’yi yazılım hakkında bilgilendirir.
  5.2. FSKGRUP, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis
  Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, FSKGRUP’den hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak FSKGRUP, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.
  5.3. FSKGRUP, MÜŞTERİ’nin kullanımında olan bilgisayarları için yedekleme prosedürleri hazırlayacaktır. Yedek alma ve bunları saklama sorumluluğu FSKGRUP’a ait değildir.
  5.4. MÜŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden FSKGRUP sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından FSKGRUP’a sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde FSKGRUP hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından FSKGRUP’un sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup FSKGRUP’un bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.
  5.5. FSKGRUP, bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli desteği destek sayfası ile (destek.fskgrup.com) ile kendi kaynakları yeterince verebilecektir. MÜŞTERİ, FSKGRUP’den destek talebini telefon üzerinden veya fiziksel olarak kendi merkezinde talep edebilecektir.
  5.7. FSKGRUP, tüm cihazlarda düzenli olarak virüs durumu kontrolü ve virüs temizleme işlemleri yapacaktır.
  5.8. FSKGRUP, Microsoft işletim sistemleri ve yazılımlarının güncellenmesi ve sürekli kontrollerinin yapılmasını sağlayacaktır.
  5.9. FSKGRUP, Bilgi işlem makinelerinin kullanım ömrünü uzatıcı periyodik bakım ve temizlik işlemlerini yapacaktır.

  6. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1. MÜŞTERİ tüm destek taleplerini destek.fskgrup.com bağlantısı üzerinden kendilerine iletilmiş olan kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile girişini yaparak destek/yardım/arıza/satın alma kaydını oluşturarak sözleşmede bahsi geçen hizmetten faydalanabileceğini kabul eder.
  6.2. MÜŞTERİ sözleşmede belirtilen bu kullanım hakkını veya haklarını satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz.
  6.3. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen yazılımın kaynak kodlarında değişiklik yapamayacağını ve yazılımın sadece FSKGRUP tarafından düzenlenebileceğini ve müşterinin kullanımına hazır hale getirilmiş halini kullanacağını kabul / beyan ve taahhüt eder.
  6.4. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür.
  6.5. MÜŞTERİ iş bittiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapmakla yükümlüdür.

  7. ÜCRET VE ÖDEME

  7.1. İşbu sözleşmede geçerli olan hizmet için ###.000 TL %18 KDV Dahil (#YAZIYLA#) ücrete tabidir.
  7.2. Sözleşme bitimi ile, müsteri Garanti Bankası - #TRIBAN# banka hesabına ödemelerini gerçekleştirecektir.
  7. GİZLİLİK

  7.1. FSKGRUP, MÜŞTERİ hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da MÜŞTERİ’ye ait işyerine, MÜŞTERİ kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve korumak ile mükellef olacaktır.
  8. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

  8.1. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme FSKGRUP tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
  1. FSKGRUP tarafından;
  1.a.FSKGRUP’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin almakta olduğu hizmetleri veya bu
  sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi,
  1.b.MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerinin tatil edilmesi,
  1.c.MÜŞTERİ’nin FSKGRUP tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde
  düşmesi,
  2. MÜŞTERİ tarafından; FSKGRUP’den 36 saat içinde hizmet alamadığı takdirde,

  9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Adliye Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  FSKGRUP MÜŞTERİ