teşekkür ederim oldu

Warning: ALREADY_ENABLED: 443:tcp

sadece bu uyarı kırmızı verdi