Arkadaşlar, programlamaya yeni başladım ve youtube videolarından, android.com'dan vs bakarak öğrenmek ve pratik yapmak için bir sözlük uygulaması yapıyorum. şu an yüzde 95'i bitti ama bir yerde sorun yaşıyorum. Programda kelimelerin olduğu liste var orada toolbar'da arama kutusu var, ki olması da gerekiyor. Ama kelimeye tıklayıp içine girdiğimde arama kutusu yine duruyor orada. Ben orada programın isminin yazmasını istiyorum. iki üç gündür araştırıyorum, muhtemelen çok basit bir şeydir ama çözemedim bir türlü. ya program hata verip kapanıyor ya da üst üste iki tane toolbar oluyor. arama kutusunu kaldıramıyorum oradan. Kodları aşağıya bırakıcam, bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

Bu kelime listesinde olması gereken arama kutusu
https://i.imgur.com/YReAm2t.jpg

Bu da kelime detayına girdiğimde aslında program adının yazması gereken ama arama kutusunun olduğu ekran görüntüsü
https://i.imgur.com/EJx72Lj.jpg


Görüntü kolaylığı olsun diye önce başka bir siteye yapıştırıp veriyorum, ister buradan ister aşağıya yapıştırdığım yerlerden bakabilirsiniz.
fragment.dictionary (bu kelime listesinin olduğu yer)
https://paste.ofcode.org/fSvJvM56BaVcW36H3VifZP

fragment_detail.xml (bu kelimeye tıklayınca detaya girdiğim, üstünde şu an arama kutusu olan ama programın adının yazmasını istediğim yer)
https://paste.ofcode.org/FiuRAA7nQ6dMbrqzcYEvcv

activity_main.xml
https://paste.ofcode.org/cSgJkzgLDRTFt2C8ferPgY

app_bar_main.xml (şu an ki mevcut app_bar, arama kutusunun olduğu)
https://paste.ofcode.org/9p3DwCUc2k4zhktvxqefR6

Mainactivity.java
https://paste.ofcode.org/fXN4iE8MwUGHbYu35Q5K77

dictionaryfragment.java (kelime listelerinin olduğu java)
https://paste.ofcode.org/xa6zXGPez3mhSEYYxLDPk2

detailfragment.java (bu da kelime detaylarına girdiğim, üzerinde arama kutusu olan ama program adının yazmasını istediğim java)
https://paste.ofcode.org/N6XpunGiPk3tgGNKbbdt6a
fragment_dictionary.xml (bu kelime listesinin olduğu yer)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:focusable="true" android:focusableInTouchMode="true"> <ListView android:id="@+id/dictionaryList" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"></ListView>
fragment_detail.xml (bu kelimeye tıklayınca detaya girdiğim, üstünde şu an arama kutusu olan ama programın adının yazmasını istediğim yer)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical"> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="50dp" android:orientation="horizontal" android:paddingLeft="16dp" android:paddingRight="16dp" android:elevation="1.46dp" android:background="#FDFDFD"> <TextView android:id="@+id/tvWord" android:layout_width="0dp" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:textColor="@color/colorPrimary" android:textSize="20sp" android:text="A" android:gravity="center_vertical" /> <ImageButton android:id="@+id/btnVolume" android:layout_width="48dp" android:layout_height="48dp" android:background="?actionBarItemBackground" android:src="@drawable/ic_volume" /> <ImageButton android:id="@+id/btnBookmark" android:layout_width="48dp" android:layout_height="48dp" android:background="?actionBarItemBackground" android:src="@drawable/ic_bookmark_border"/> </LinearLayout> <!-- TODO: Update blank fragment layout --> <ScrollView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="#fff"> <WebView android:id="@+id/tvWordTranslate" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:text="@string/hello_blank_fragment" android:background="#fff"/> </ScrollView></LinearLayout>
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/drawer_layout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" tools:openDrawer="start" android:focusable="true" android:focusableInTouchMode="true"> <include layout="@layout/app_bar_main" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> <com.google.android.material.navigation.NavigationView android:id="@+id/nav_view" android:layout_width="333dp" android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="start" android:fitsSystemWindows="true" app:headerLayout="@layout/nav_header_main" app:menu="@menu/activity_main_drawer" /></androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
app_bar_main.xml (şu an ki mevcut app_bar, arama kutusunun olduğu)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical"> <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"> <androidx.appcompat.widget.Toolbar android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="?attr/actionBarSize" android:background="?attr/colorPrimary" app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" app:contentInsetStartWithNavigation="0dp"> <EditText android:id="@+id/edit_search" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="40dp" android:background="@drawable/radius_edit_text" android:drawablePadding="3dp" android:paddingLeft="5dp" android:drawableLeft="@drawable/ic_search" android:textColor="#000000" android:textSize="20dp" android:hint="@string/menu_hint" android:textColorHint="#9b9a9a" /> </androidx.appcompat.widget.Toolbar> </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout> <FrameLayout android:id="@+id/fragment_container" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/></LinearLayout>
Mainactivity.java
package com.example.dictionary;import android.annotation.TargetApi;import android.content.Intent;import android.os.Build;import android.os.Bundle;import android.view.WindowManager;import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;import com.google.android.material.snackbar.Snackbar;import android.text.Editable;import android.text.TextWatcher;import android.view.View;import androidx.annotation.RequiresApi;import androidx.core.view.GravityCompat;import androidx.appcompat.app.ActionBarDrawerToggle;import android.view.MenuItem;import com.google.android.material.navigation.NavigationView;import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout;import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;import androidx.appcompat.widget.Toolbar;import androidx.fragment.app.Fragment;import androidx.fragment.app.FragmentManager;import androidx.fragment.app.FragmentTransaction;import android.view.Menu;import android.widget.EditText;import android.widget.Toast;import java.util.ArrayList;public class MainActivity extends AppCompatActivity implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { MenuItem menuSetting; Toolbar toolbar; DBHelper dbHelper; DictionaryFragment dictionaryFragment; BookmarkFragment bookmarkFragment; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); toolbar = findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); dbHelper = new DBHelper(this); DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout); NavigationView navigationView = findViewById(R.id.nav_view); ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle( this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close); drawer.addDrawerListener(toggle); toggle.syncState(); navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this); dictionaryFragment = new DictionaryFragment(); bookmarkFragment = BookmarkFragment.getInstance(dbHelper); goToFragment(dictionaryFragment, true); dictionaryFragment.setOnFragmentListener(new FragmentListener() { @Override public void onItemClick(String value) { String id = Global.getState(MainActivity.this,"dict_type"); int dicType = id == null? R.id.eng_kh:Integer.valueOf(id); goToFragment(DetailFragment.getNewInstance(value, dbHelper, dicType), false); } }); bookmarkFragment.setOnFragmentListener(new FragmentListener() { @Override public void onItemClick(String value) { String id = Global.getState(MainActivity.this,"dict_type"); int dicType = id == null? R.id.eng_kh:Integer.valueOf(id); goToFragment(DetailFragment.getNewInstance(value, dbHelper, dicType), false); } }); EditText edit_search = findViewById(R.id.edit_search); edit_search.addTextChangedListener(new TextWatcher() { @Override public void beforeTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) { } @Override public void onTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2) { dictionaryFragment.filterValue(charSequence.toString()); } @Override public void afterTextChanged(Editable editable) { } }); getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); } @Override public void onBackPressed() { DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) { drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); } else { super.onBackPressed(); } } @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { super.onCreateOptionsMenu(menu); // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); menuSetting = menu.findItem(R.id.action_settings); String id = Global.getState(this,"dict_type"); if (id != null) onOptionsItemSelected(menu.findItem(Integer.valueOf(id))); else { ArrayList<String> source =dbHelper.getWord(R.id.eng_kh); dictionaryFragment.resetDatasource(source); } return true; } @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.eng_kh) { Global.saveState(this, "dict_type", String.valueOf(id)); ArrayList<String> source = dbHelper.getWord(id); dictionaryFragment.resetDatasource(source); menuSetting.setIcon(getDrawable(R.drawable.ic_lang)); return true; } else if (id==R.id.kh_eng){ Global.saveState(this, "dict_type", String.valueOf(id)); ArrayList<String> source = dbHelper.getWord(id); dictionaryFragment.resetDatasource(source); menuSetting.setIcon(getDrawable(R.drawable.ic_lang2)); return true; } else if (id==R.id.kh_kh){ Global.saveState(this, "dict_type", String.valueOf(id)); ArrayList<String> source = dbHelper.getWord(id); dictionaryFragment.resetDatasource(source); menuSetting.setIcon(getDrawable(R.drawable.ic_lang3)); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody") @Override public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { // Handle navigation view item clicks here. int id = item.getItemId(); if (id == R.id.nav_bookmark){ String activeFragment = getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.fragment_container).getClass().getSimpleName(); if (!activeFragment.equals(BookmarkFragment.class.getSimpleName())){ goToFragment(bookmarkFragment, false); } } if (id == R.id.nav_dict){ String activeFragment = getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.fragment_container).getClass().getSimpleName(); if (!activeFragment.equals(DictionaryFragment.class.getSimpleName())){ goToFragment(dictionaryFragment, false); } } if (id == R.id.nav_share){ String shareBody = "Here is the share content body"; Intent shareintent = new Intent(); shareintent.setAction(Intent.ACTION_SEND); shareintent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, shareBody); shareintent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, getResources().getString(R.string.paylas)); shareintent.setType("text/plain"); startActivity(Intent.createChooser(shareintent, "Paylaş!!!")); } DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout); drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); return true; } void goToFragment(Fragment fragment, boolean isTop){ FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.fragment_container, fragment); if (!isTop) fragmentTransaction.addToBackStack(null); fragmentTransaction.commit(); } @Override public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) { String activeFragment = getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.fragment_container).getClass().getSimpleName(); if (activeFragment.equals(BookmarkFragment.class.getSimpleName())){ menuSetting.setVisible(false); toolbar.findViewById(R.id.edit_search).setVisibility(View.GONE); toolbar.setTitle("Bookmark"); }else { menuSetting.setVisible(true); toolbar.findViewById(R.id.edit_search).setVisibility(View.VISIBLE); toolbar.setTitle(""); } return true; }}
dictionaryfragment.java (kelime listelerinin olduğu java)
package com.example.dictionary;import android.content.Context;import android.net.Uri;import android.os.Bundle;import androidx.annotation.NonNull;import androidx.annotation.Nullable;import androidx.fragment.app.Fragment;import android.view.LayoutInflater;import android.view.View;import android.view.ViewGroup;import android.widget.AdapterView;import android.widget.ArrayAdapter;import android.widget.Button;import android.widget.ListView;import java.util.ArrayList;public class DictionaryFragment extends Fragment { private String value = "Selam Dünyalı"; private FragmentListener listener; ArrayAdapter<String> adapter; ListView dicList; private ArrayList<String> mSource= new ArrayList<String>(); public DictionaryFragment() { // Required empty public constructor } @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); } @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { // Inflate the layout for this fragment return inflater.inflate(R.layout.fragment_dictionary, container, false); } @Override public void onViewCreated(View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onViewCreated(view, savedInstanceState);// Button myButton = (Button)view.findViewById(R.id.myBtn); // myButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { /// @Override // public void onClick(View view) { // if (listener!=null) // listener.onItemClick(value); // } // }); dicList = view.findViewById(R.id.dictionaryList); adapter = new ArrayAdapter<String>(getContext(),android.R.layout.simple_list_item_1, mSource); dicList.setAdapter(adapter); dicList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int position, long l) { if (listener!=null) listener.onItemClick(mSource.get(position)); } }); } //bundan sonra ikinci sözlük olayı başladı public void resetDatasource (ArrayList<String> source){ mSource=source; adapter = new ArrayAdapter<String>(getContext(),android.R.layout.simple_list_item_1, mSource); dicList.setAdapter(adapter); } public void filterValue(String value){ /// adapter.getFilter().filter(value); ///step 6 dakika 5 te bu arama olayı yapıldı, üstteki //koyulan kod direkt arama yapıyordu ///// bu aşağıda inaktif edilmiş kod karmaşık bir arama yapıyor üstteki tek satırlık adapter silinip, bu kullanılabilir. ama bu şekilde çok daha iyi int size = adapter.getCount(); for(int i = 0; i<size;i++){ if (adapter.getItem(i).startsWith(value)){ dicList.setSelection(i); break; } } } @Override public void onAttach(Context context) { super.onAttach(context); } @Override public void onDetach() { super.onDetach(); } public void setOnFragmentListener(FragmentListener listener){ this.listener= listener; }}
detailfragment.java (bu da kelime detaylarına girdiğim, üzerinde arama kutusu olan ama program adının yazmasını istediğim java)
package com.example.dictionary;import android.content.Context;import android.net.Uri;import android.os.Bundle;import androidx.annotation.NonNull;import androidx.annotation.Nullable;import androidx.fragment.app.Fragment;import android.view.LayoutInflater;import android.view.View;import android.view.ViewGroup;import android.webkit.WebView;import android.widget.ImageButton;import android.widget.TextView;import android.widget.Toast;public class DetailFragment extends Fragment { private String value = ""; private TextView tvWord; private ImageButton btnBookmark, btnVolume; private WebView tvWordTranslate; private DBHelper mDBHelper; private int mDicType; public DetailFragment() { // Required empty public constructor } public static DetailFragment getNewInstance(String value, DBHelper dbHelper, int dicType){ DetailFragment fragment = new DetailFragment(); fragment.value = value; fragment.mDBHelper= dbHelper; fragment.mDicType= dicType; return fragment; } @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); } @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { // Inflate the layout for this fragment return inflater.inflate(R.layout.fragment_detail, container, false); } @Override public void onViewCreated( View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onViewCreated(view, savedInstanceState); tvWord = (TextView) view.findViewById(R.id.tvWord); tvWordTranslate = (WebView) view.findViewById(R.id.tvWordTranslate); btnBookmark = (ImageButton) view.findViewById(R.id.btnBookmark); btnVolume = (ImageButton) view.findViewById(R.id.btnVolume); final Word word = mDBHelper.getWord(value, mDicType); tvWord.setText(word.key); tvWordTranslate.loadDataWithBaseURL(null, word.value, "text/html", "utf-8", null); Word bookmarkWord = mDBHelper.getWordFromBookmark(value); int isMark = bookmarkWord == null? 0:1; btnBookmark.setTag(isMark); int icon = bookmarkWord == null? R.drawable.ic_bookmark_border:R.drawable.ic_bookmark_fill; btnBookmark.setImageResource(icon); btnBookmark.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { int i = (int)btnBookmark.getTag(); if (i==0){ btnBookmark.setImageResource(R.drawable.ic_bookmark_fill); btnBookmark.setTag(1); mDBHelper.addBookmark(word); } else if (i == 1){ btnBookmark.setImageResource(R.drawable.ic_bookmark_border); btnBookmark.setTag(0); mDBHelper.removeBookmark(word); } } }); } @Override public void onAttach(Context context) { super.onAttach(context); } @Override public void onDetach() { super.onDetach(); }}
Yardımcı olan olursa çok sevinirim, üç gündür uğraşıyorum üstünde.Beyler bi bilen varsa gerçekten çok hora geçecek. Hala çözemedim sıkıntıyı.