• 04-04-2024, 04:16:15
  #1
  merhaba bu konumuzda youtube kanalımızdaki videomuza yapılan tüm yorumlari csv dosyasına nasıl kaydedecegimizi göstereceğim öncellikle Google api giderek youtube data api v3 hizmetini aktif edin Bir adet Oauth token oluşturun ve json dosyası olarak indirin.


  bu kodu yorum.py olarak kaydedin oluşturdugumuz Oauth json dosyasılnı ayn dizine atalım
  import csv
  import os
  import google.oauth2.credentials
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Bu fonksiyon, Google API'ye erişim için yetkilendirme sağlar
  def get_authenticated_service():
    creds = None
    # Erişim tokenlarını diskte depolamak için dosya yolu
    token_path = 'token.json'
  
    # Eğer daha önce yetkilendirme yapılmışsa, onu yükle
    if os.path.exists(token_path):
      creds = google.oauth2.credentials.Credentials.from_authorized_user_file(token_path)
  
    # Token geçerli değilse veya yoksa, kullanıcıyı yetkilendir
    if not creds or not creds.valid:
      if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
        creds.refresh(Request())
      else:
        flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', 
          ['https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl']
        )
        creds = flow.run_local_server(port=0)
  
      # Yetkilendirme bilgilerini diske kaydet
      with open(token_path, 'w') as token:
        token.write(creds.to_json())
  
    # Yetkilendirilmiş bir YouTube servisi döndür
    return build('youtube', 'v3', credentials=creds)
  
  def get_video_comments(youtube, video_id):
    comments = []
    next_page_token = None
  
    while True:
      response = youtube.commentThreads().list(
        part='snippet',
        videoId=video_id,
        pageToken=next_page_token,
        maxResults=100 # Bir sayfada alınacak yorum sayısı
      ).execute()
  
      for item in response['items']:
        comment = item['snippet']['topLevelComment']['snippet']['textDisplay']
        comments.append(comment)
  
      next_page_token = response.get('nextPageToken')
  
      if not next_page_token:
        break
  
    return comments
  
  def write_comments_to_csv(comments, output_file):
    with open(output_file, 'w', newline='', encoding='utf-8') as file:
      writer = csv.writer(file)
      writer.writerow(['Yorum'])
      for comment in comments:
        writer.writerow([comment])
  
  # Google API'ye erişim için yetkilendirilmiş bir servis oluştur
  youtube_service = get_authenticated_service()
  
  # Yorumları almak istediğiniz video ID'sini belirtin
  video_id = 'JmPwDX0JDTY'
  
  # Videoya yapılan tüm yorumları al
  comments = get_video_comments(youtube_service, video_id)
  
  # CSV dosyasına yorumları yaz
  output_file = 'video_comments.csv'
  write_comments_to_csv(comments, output_file)
  print(f"Yorumlar {output_file} dosyasına başarıyla yazıldı.")
  kodun içindkei video id kısmına videonuzu idsini yazarak kodu çlaıştırıyorsunuz çalıştırdıktan sonra sizden sizden google hesabiniza eriişim için izin istyeecek onayladıktan sonra video idini yazdiginiz videonuzu tüm yorumlari csv olarak dosyaya kaydedecektir.
 • 04-04-2024, 11:45:28
  #2
  Elinize sağlık