• 04-04-2024, 03:43:05
  #1
  merhaba değerli arkadasşlar bugün kendim yazdıgım kod ile youtube kanalinize giriş yapmadan otomatik bir şekilde google api kullanarak videolarınıız otomaik ve seri bir şekilde yükleyebileceksiniz.

  öncelikle bu kütüphaneleri kurmanız gerekmektedir

  pip install google-auth google-auth-oauthlib google-auth-httplib2
  pip install google-api-python-client
  Kütüphaneleri kurduktan sonra bu kodu youtube.py olarak kaydedin.

  import os
  import google.oauth2.credentials
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  import googleapiclient.errors
  
  # Bu fonksiyon, Google API'ye erişim için yetkilendirme sağlar
  def get_authenticated_service():
    creds = None
    # Erişim tokenlarını diskte depolamak için dosya yolu
    token_path = 'token.json'
  
    # Eğer daha önce yetkilendirme yapılmışsa, onu yükle
    if os.path.exists(token_path):
      creds = google.oauth2.credentials.Credentials.from_authorized_user_file(token_path)
  
    # Token geçerli değilse veya yoksa, kullanıcıyı yetkilendir
    if not creds or not creds.valid:
      if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
        creds.refresh(Request())
      else:
        flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json',
          ['https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload']
        )
        creds = flow.run_local_server(port=0)
  
      # Yetkilendirme bilgilerini diske kaydet
      with open(token_path, 'w') as token:
        token.write(creds.to_json())
  
    # Yetkilendirilmiş bir YouTube servisi döndür
    return build('youtube', 'v3', credentials=creds)
  
  def upload_video(youtube, file, title, description):
    request_body = {
      'snippet': {
        'title': title,
        'description': description,
      },
      'status': {
        'privacyStatus': 'public' # Video'nun gizlilik durumu: 'public', 'private', veya 'unlisted'
      }
    }
  
    # Video yükleme isteği yap
    try:
      response = youtube.videos().insert(
        part='snippet,status',
        body=request_body,
        media_body=file
      ).execute()
  
      video_id = response['id']
      print(f"Video başarıyla yüklendi. Video ID: {video_id}")
    except googleapiclient.errors.HttpError as e:
      print(f"Hata: {e}")
      return None
  
  # Google API'ye erişim için yetkilendirilmiş bir servis oluştur
  youtube_service = get_authenticated_service()
  
  # Yüklemek istediğiniz video dosyasının yolu
  video_file_path = 'video.mp4'
  
  # Videoyu yükle
  upload_video(
    youtube_service,
    video_file_path,
    title='Yüklediğiniz Video Başlığı',
    description='Yüklediğiniz Video Açıklaması'
  )
  kodu kullanmanız için google hesabınıza girerek Oauth token oluşturmaniz gerekmektedir. eğer bilmiyorsanı bu video izleyerek yapabilirsiniz.

  https://www.youtube.com/watch?v=aFwZgth790Q&t=1229s  oluşturdugunuz Oauth oken dosyasını indirip ismini "client_secrets.json" olarak değiştirin youtube.py olan dosyanın içine koyun ve kodunuzu çalişirip google sayfası açılacaktır yetki vereceksiniz. artik sizde youtube kanaliniza girmeden videolarınız otomatik bir şekilde yükleyebileceksiniz.
 • 04-04-2024, 04:48:18
  #2
  hocam videolar private olarak yayınlanıyor diye biliyorum