python, reportlab kütüphanesi

2 ayrı klasördeki görselleri aşağıdaki kodlarla pdf'e ekliyorum.

pdf'i oluşturduğumda mutlaka en az 1 sayfa hata veriyor. o sayfaya gidince adobe acrobat sayfada hata var diyor, sayfadaki görseller de olmuyor zaten, text'ler de sağa sola tıklayınca gözüküyor garip bir şekilde. bu sayfa sabit değil, atıyorum bazen 13. sayfada oluyor bu hata, bazen 45. sayfa.

kodlardan birini silince (hangisi farketmiyor) pdf sorunsuz tamamlanıyor. mesela 1. kodu silince 2. kod ile tüm qr görselleri sorunsuz ekleniyor, 2. kodu silince 1. kod ile tüm img görselleri sorunsuz ekleniyor. ama ikisini birden ekleyince hatalı sayfa/sayfalar oluyor.

nerede hata var acaba?

bu arada çıktılar bu şekilde:

Görsel başarıyla eklendi: a.jpg
QR kodu başarıyla eklendi: qa.png
Görsel başarıyla eklendi: b.jpg
QR kodu başarıyla eklendi: qb.png
...

1. kod: klasördeki görselleri ekliyor

try:
    img_name = product['img']
    img_path = os.path.join("C:/Users/user/Desktop/klasor/img", img_name)
    image_x = 40
    image_y = y - 220
    c.drawImage(img_path, image_x, image_y, width=100, preserveAspectRatio=True, anchor='sw')
    print(f"Görsel başarıyla eklendi: {img_name}")
  except Exception as e:
    print(f"Resim yüklenirken hata: {e}")
2. kod: başka klasördeki görselleri ekliyor

try:
    qr_img_name = "q" + product['img'].replace(".jpg", ".png")
    qr_img_path = os.path.join("C:/Users/user/Desktop/klasor/qr", qr_img_name)
    qr_image_x = 346 
    qr_image_y = y - 185 
    c.drawImage(qr_img_path, qr_image_x, qr_image_y, width=75, height=75, preserveAspectRatio=True, anchor='sw', mask='auto')
    print(f"QR kodu başarıyla eklendi: {qr_img_name}")
  except Exception as e:
    print(f"QR kodu yüklenirken hata: {e}")