Cron jobs Sorunu - R10.net
 • 13-11-2019, 12:17:58
  #1
  file_put_content fonksiyonu cronjob ile çalışmıyor el ile çalışıyor . Bu yüzden cronjob ile resim yükleme işlemi yapamıyorum. sizce burada ki sorun nedir ? ne olabilir.

  <meta http-equiv="refresh" content="600;url=./aaaaaa-sigorta-arac-cekme.php" />
  
  <?php
  
  ob_start();
  
  include ("x-pdo-ayar.php");
  require_once("mailer/class.phpmailer.php");
  
  
  $xxx = 0;
  $date = date('Y-m-d');
  
    $file = simplexml_load_file("serverden gelen link=CLOSING_DATE=$date");
  
    foreach ($file->data as $value) {
  
      $AracMarkaAdi = temonekle($value->AracMarkaAdi);
      $AracModelAdi = $value->AracModelAdi;
      $AracPlaka = $value->AracPlaka;
      $AracKm = $value->AracKM;
      $AltDosyaNo = $value->AltDosyaNo;
      $AracModelYili = $value->AracModelYili;
      $AracSasiNo = $value->AracSasiNo;
      $AracMotorNo = $value->AracMotorNo;
      $HasarTutari = $value->HasarTutari;
      $SigortaBedeli = $value->SigortaBedeli;
      $AracSahibiAdi = temonekle($value->AracSahibiAdi);
      $AracSahibiTel = $value->AracSahibiTel;
      $AracSahibiCepTel = $value->AracSahibiCepTel;
      $AracSahibiIlKodu = $value->AracSahibiIlKodu;
      $RayicBedeli = $value->RayicBedeli;
      $Brans = $value->Brans;
  $DosyaNo = $value->DosyaNo.'-'.$Brans.'-'.$AltDosyaNo;
      $aracresmi = $value->DosyaEvraklari->item1->EvrakURL;
      $ServisTipi = temonekle($value->ServisTipi);
      $IhaleBaslangicTarihi = $value->IhaleBaslangicTarihi.' 09:00:00';
      $IhaleBitisTarihi = $value->IhaleBitisTarihi.' 16:00:00';
  
      $servis_adi = $value->ServisinAdi;
      $servis_telefonu = $value->ServisTel;
      $arac_sehir = $value->ServisIlKodu;
      $servis_adresi = $value->ServisAdres;
  
      $ihale_notlari = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum ab ipsum aliquid laudantium, exercitationem assumenda! Rem, a, dolorem? Cum quod ipsam tempora dicta architecto quae, delectus, enim possimus aperiam distinctio. ';
  
  $kod_rakam = rand(100000,999999);
      $arac_kodu = date("Ym").'-'.$kod_rakam.'-'.rasgeleharf(1).''.rasgeleharf(1);
  
      
  $nRows = $db->query("SELECT COUNT(*) from onek_ihaleler where dosya_no='$DosyaNo' or arac_plaka='$AracPlaka'")->fetchColumn();
  if ($nRows==0){
  
  $query = $db->prepare("INSERT INTO onek_ihaleler SET
  id = ?,
  arac_kodu = ?,
  arac_marka = ?,
  arac_adi = ?,
  arac_plaka = ?,
  arac_km = ?,
  arac_yili = ?,
  arac_sasino = ?,
  arac_motorno = ?,
  hasar_tutari = ?,
  sigorta_bedeli = ?,
  arac_sahibi_adi = ?,
  arac_sahibi_tel = ?,
  arac_sahibi_ceptel = ?,
  arac_sahibi_il = ?,
  rayic_bedeli = ?,
  dosya_no = ?,
  arac_yeri = ?,
  ihale_baslangic_tarihi = ?,
  ihale_bitis_tarihi = ?,
  ihale_sahibi = ?,
  ihale_sekli = ?,
  ihale_notlari = ?,
  eposta = ?,
  ihale_yayin = ?,
  servis_telefonu = ?,
  servis_adi = ?,
  servis_adresi = ?,
  arac_sehir = ?,
  AltDosyaNo = ?");
  $insert = $query->execute(array(
  NULL,
  "$arac_kodu",
  "$AracMarkaAdi",
  "$AracModelAdi",
  "$AracPlaka",
  "$AracKm",
  "$AracModelYili",
  "$AracSasiNo",
  "$AracMotorNo",
  "$HasarTutari",
  "$SigortaBedeli",
  "$AracSahibiAdi",
  "$AracSahibiTel",
  "$AracSahibiCepTel",
  "$AracSahibiIlKodu",
  "$RayicBedeli",
  "$DosyaNo",
  "$ServisTipi",
  "$IhaleBaslangicTarihi",
  "$IhaleBitisTarihi",
  "aaaaaa Sigorta",
  "Kapalı İhale",
  "$ihale_notlari",
  "info@alanadi.com.tr",
  "Taslak",
  "$servis_telefonu",
  "$servis_adi",
  "$servis_adresi",
  "$arac_sehir",
  "$AltDosyaNo"
  ));
  
  $x = 1; $y = 1; $z = 1;
  $sayi = 1;
  $o = rasgeleharf(1);
  for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
  
  $item = 'item'.$x++;
  $tip = 'item'.$y++;
  $aciklama = 'item'.$z++;
  $a = $value->DosyaEvraklari->$tip->EvrakTipiRefNo;
  $b = $value->DosyaEvraklari->$item->EvrakURL;
  $c = $value->DosyaEvraklari->$aciklama->EvrakAciklama;
  if ((isset($a)) || (isset($b))) {
  
  $ext = get_headers($b,1);
  $ext_type = strpos($ext['Content-Type'],'image');
  
  if ($ext_type !== false){
  
  $arac_resim_adi = 'ihaleresim-' .$o. '-' .$value->DosyaNo;
  $folder = $arac_resim_adi.'-' .$sayi++. '.jpg';
  $url = $b;
  $data = file_get_contents($url);
  $new = '../uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
  $urlx = 'https://alanadi.com.tr/uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
  file_put_contents($new, $data);
  
  $query = $db->prepare("INSERT INTO onek_dosyalar SET
  id = ?,
  dosya_tipi = ?,
  dosya_url = ?,
  dosya_no = ?,
  aciklama = ?");
  $insert = $query->execute(array(
  NULL,
  "$a",
  "$urlx",
  "$DosyaNo",
  "$c"
  ));
  
  }
  
  }else {
  
  }
  }
  
  $query = $db->prepare("INSERT INTO onek_bildirimler SET
  id = ?,
  bildirim_tipi = ?,
  bildirim_basligi = ?,
  bildirim_icerigi = ?,
  kullanici_kodu = ?,
  arac_kodu = ?");
  $insert = $query->execute(array(
  NULL,
  "yeni-ihale",
  "$DosyaNo dosya numaralı araç eklendi.",
  "aaaaaa Sigorta tarafından $DosyaNo dosya numaralı araç otomatik olarak sisteme eklendi. <a href='/ihale-detay.php?arac_kodu=$arac_kodu'>Aracı Gör</a>",
  "aaaaaasigorta",
  "$arac_kodu"
  ));
  
  
  $xxx++;
  
  echo $DosyaNo.' dosya nolu '.$AracMarkaAdi.' Başarılı</br>';
  
      } else {
  
  echo $DosyaNo.' dosya nolu '.$AracMarkaAdi.' Zaten Var</br>';
  
      }
  
    }
  
  
  ob_end_flush();
  
  ?>
 • 13-11-2019, 12:23:00
  #2
  dosya yolunu tam belirterek deneyin manuel olarak çalıştığına emin misiniz ?
 • 13-11-2019, 12:25:20
  #3
  CoLLeR adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  dosya yolunu tam belirterek deneyin manuel olarak çalıştığına emin misiniz ?
  manuel olarak çalışıyor ama cron ile çalıştıgında resimler yüklenmiyor 1 aydır elle çalıştıyorum sıkıldım artık hergün uğraş dur cron sorununu çözmeye çalışıyorum. cpanlde çalışıyordu ama direct admine geçince çalışmaz oldu
 • 13-11-2019, 12:28:25
  #4
  nafikbkgl adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  manuel olarak çalışıyor ama cron ile çalıştıgında resimler yüklenmiyor 1 aydır elle çalıştıyorum sıkıldım artık hergün uğraş dur cron sorununu çözmeye çalışıyorum. cpanlde çalışıyordu ama direct admine geçince çalışmaz oldu
  cron komutunuz nasıl ?

  aşağıdaki şekilde denermisiniz.

  curl siteadresi.com/dosya.php
 • 13-11-2019, 12:35:00
  #5
  direk bu şekilde
  /home/kullaniciadi/domains/alanadi/public_html/klasoradi/includes/aaa-sigorta-arac-cekmex.php
 • 13-11-2019, 12:44:13
  #6
  nafikbkgl adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  direk bu şekilde
  /home/kullaniciadi/domains/alanadi/public_html/klasoradi/includes/aaa-sigorta-arac-cekmex.php
  dediğim komutu kullanın ve şu satırı değiştirin;

  //eski
  $new = '../uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
  
  //yeni (dizin doğruluğunu kontrol edin)
  $new = '/home/kullaniciadi/domains/alanadi/public_html/uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
 • 13-11-2019, 12:53:11
  #7
  CoLLeR adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  dediğim komutu kullanın ve şu satırı değiştirin;

  //eski
  $new = '../uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
  
  //yeni (dizin doğruluğunu kontrol edin)
  $new = '/home/kullaniciadi/domains/alanadi/public_html/uploads/' .date("Y"). '/' .date("m"). '/'.$folder;
  denedim çok teşekkür ederim birazdan yeni veriler gelecek sonucu sana bildireceğim  <b>Warning</b>: file_put_contents(/domains/alanadir/public_html/sistem/uploads/2019/11/ihaleresim-M-789295-46.jpg): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/anadizin/domains/
  alanadi/public_html/sistem/includes/aaaa-sigorta-arac-cekme.php</b> on line <b>162</b><br />


  hatası verdi
 • 13-11-2019, 13:29:49
  #8
  nafikbkgl adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  denedim çok teşekkür ederim birazdan yeni veriler gelecek sonucu sana bildireceğim
  <b>Warning</b>: file_put_contents(/domains/alanadir/public_html/sistem/uploads/2019/11/ihaleresim-M-789295-46.jpg): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/anadizin/domains/
  alanadi/public_html/sistem/includes/aaaa-sigorta-arac-cekme.php</b> on line <b>162</b><br />


  hatası verdi
  Dosya yolu yanlış dosya yolunu kontrol ederek doğru şekilde yazarsanız sorun kalmayacaktır.
 • 13-11-2019, 13:33:07
  #9
  dosya yolunu eskisi gibi yaptım cron ccurl ekleyince dogru çalıştı çok teşekkür ederim
R10.net sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.R10.net'i kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.