ÖDEV KONUSU: Sevgili öğrenciler aşağıdaki cümleleri Cümlenin Öğeleri ve Cümle Türleri özelliklerine göre tüm özellikleriyle tahlil ediniz. Her bir cümlenin çözümünü ilgili cümlenin altına yazınız.

AZ ÇOK DEMEYELİM BOŞ GEÇMEYELİM

Cümleler:
1.İstanbul’dan dönmesi beklenen mavi tren, beş dakika sonra birinci perona girecek.
2.Ahmet Kerim, bir akşamüstü evine dönerken köşe başındaki bir konaktan piyano ile bir şarkı söylendiğini duyar.
3.Özgür basın iyi ya da kötü olabilir; ama özgürlüğün olmadığı yerde basın her zaman kötüdür.
4.Sakarya ırmağının kızı su perisi Nana sıcak bir günün akşamı serinlemek için kendini Sakarya suyuna atmış yıkanırken bir badem ağacının dalı üzerine eğilmiş.
5.O zamana kadar hiç ağzını açmamış olan yanındaki hakan-Halit Paşa- birdenbire keskin kısa cümlelerle bu kararı alkışladı.
6.Hatta Gazi’nin yarınki parti toplantısına dair orada sofrasında bulunanlara verdiği vazife ve talimatı nokta şaşmaz bir düzgünlükte tatbik edebilmek için yazmak isteğinde bulundu.
7.Sanatçının görevi hayatı kopya etmek değil, onu yorumlamaktır.
8.Yazılarımda hep gerçeğe bağlı kalırım; çünkü ancak bu nitelikteki bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir.
9.Gerçeğin yalnız bir parçasını söylemek gerçek üstüne hiçbir şey söylememektir.
10.Onun öykülerindeki kişilere bir iğne batırın, batırdığınız yerden kıpkırmızı kan sızdığını göreceksiniz.
11.Sanatçı duygularını dile getirirken başkalarının beklentilerini göz önüne almaz.
12.Kimi genç şairler, şiirin kendileriyle başladığını kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar.
13.Yıllar önce okuduğumuz bir kitabı ikinci kez okuduğumuzda kitap aynı kitaptır; ama ondan aldığımız tat eskisinden daha fazladır.
14.Sanat toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir.
15.Bu roman aradan geçen bunca yıla karşın konusuyla anlatımıyla hala genç.
16.Anlatımda gözlem gücünden büyük ölçüde yararlanıyor; ancak seçtiği ayrıntıları olduğu gibi değil değiştirip yeniden kurgulayarak anlatmayı yeğliyor.
17.İnsanlarda kurallara uyma alışkanlığıyla sorumluluk duygusunun yerleşmiş olması arasında sıkı bir ilişki vardır.
18.Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur.
19.Sözcükler yerli yerinde kullanılırsa dilin tadı her zaman duyulur.
20.Ne yaşanan her olay öyküye dönüştürülebiliyor ne de öyküye özgü kurallar, her zaman gerçeği aynen anlatmaya uygun düşebiliyor.